کلیدواژه‌ها = ادبییات
تحلیل مؤلفه‌های ادبیات پایداری در رمان « رجال فی الشمس» اثر غسان کنفانی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 59-77

نعیم عموری؛ سید حسین نجاتی فلاح