اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی مجله

 

1- مقاله‌ی ارسالی در هیچ نشریه یا همایشی ارائه نشده باشد.

 

2-مقاله‌ی ارسالی باید کار خود نویسنده/نویسندگان باشد و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

 

3-مقاله‌ی ارسالی باید در زمینه‌ی تخصصی نشریه و دارای جنبه‌های آموزشی باشد.

 

4-از ارسال همزمان مقاله به چند نشریه جدا پرهیز شود.

 

5- اصول امانت داری و ارجاع دهی مناسب رعایت شود.