راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و پذیرش مقالات در

«مجله پژوهشی در آموزش زبان وادبیات عرب»

1- مقاله‌ی ارسالی باید:

- تحقیقی وحاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

- در نشریه دیگر چاپ ویا همزمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده باشد.

- مشتمل بر چکیده‌ای150تا300کلمه ،کلیدواژه‌ها، مقدمه، متن اصلی، نتیجه ­گیری و فهرست منابع باشد.

-  در محیط (word 2010) تایپ شده باشد.

- در صفحه اول آن عنوان کامل مقاله نوشته شود.

2- (نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی، محل اشتغال (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با علامت * مشخص شود.) (نشانی کامل نویسنده، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن همراه، شماره دورنگار وپست الکترونیکی.) این مورد در فایل جداگانه ای تحت عنوان مشخصات نویسندگان نوشته و ارسال شود.

 3- مقاله‌های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

4- مسؤولیت صحت وسقم مقاله به لحاظ علمی وحقوقی به عهده­ ی نویسندگان مقالات می‌باشد.

5- پس از چاپ مقالات تأیید شده، یک نسخه از مجله به هر یک از نویسندگان محترم اهدا خواهد شد.

الگوی فنی تنظیم مقالات

1- قلم‌ها

متن فارسی با قلم 12BLotusومتن عربی با قلم Traditional Arabic 14نوشته شود.

 

اندازه قلم‌ها به شرح زیر باشد:

 

- عنوان مقاله با 16 سیاه نوشته شود.

 

- کلمه چکیده با 13 سیاه نوشته شود.

 

- کلمه کلید‌واژه‌ها با 13 سیاه نوشته شود.

 

- متن چکیده وکلید واژه‌هابا قلم 11 نازک نوشته شود.

 

- عناوین اصلی در متن با قلم 14 سیاه نوشته شود.

 

- عناوین‌ فرعی در متن با قلم 13.5 سیاه نوشته شود.

 

- متن مقاله فارسی با قلم 12 Blotus و متن مقاله عربی با قلم 14 Traditional Arabic نوشته شود.

- ارجاعات در داخل متن وبین دو پرانتز (هلال) با قلم 10 نازک نوشته شود.

 

-  کلمات وحروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم 10 نوشته شود.

. نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می‌شود: (نام خانوادگی نویسنده، سال: صفحه) اگر کتاب چند جلدی باشد (نام خانوادگی نویسنده، سال، ج: ص).

 

- کلمه‌های نتیجه ومنابع با قلم 14 سیاه نوشته شود.

 

- منابع با قلم11 نازک نوشته شود. به این ترتیب: (نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،(سال انتشار داخل پرانتز)، عنوان کتابBold،مترجم یا مصصح کتاب: نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، مکان انتشار، ناشر.

 

ـ بخش منابع ومآخذ بر اساس حروف الفبا وبه این ترتیب باشد: 1ـ کتاب­ها به ترتیب (عربی، فارسی، انگلیسی)، 2ـ پایان نامه­ ها، 3ـ مجلات، 4ـ سایت­های اینترنتی

 

ـ نحوه‌ی تنظیم ارجاعات به مجله در بخش منابع و مآخذ:

 

نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،(سال انتشار داخل پرانتز)، «عنوان داخل گیومه»، نام مجله Bold، مکان انتشار، ناشر، شماره صفحات(از ص تا ص).

 

ـ نحوه تنظیم ارجاعات به سایت­های اینترنتی در بخش منابع ومآخذ:

 

نام ‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده،(آخرین تاریخ وزمان)، «عنوان موضوع داخل گیومه»، نام ونشانی اینترنتی به صورت ایتالیک.

 

- سر­صفحه با قلم10BLotus(متن فارسی) وTraditional Arabic (متن عربی) ودر صفحات زوج، مشخصات مجله ودر صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود.

2- رعایت  علائم نگارشی(نشانه گذاری نگارشی چون نقطه، ویرگول،نقطه ویرگول،نقل قول...) الزامی است.

 

3- فاصله‌ها

 

 -فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها باهم باشد (یک اینتر اضافه زده شود).

اولین پارگراف بعد از هر عنوان هم‌طراز متن و بدون تورفتگی نوشته می‌شود، اما سایر پارگراف‌ها با نیم سانت تورفتگی نوشته شود.

-    متن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می‌شود.

 

 3-  طول و عرض حاشیه ها

حاشیه راست و چپ هرکدام5/4 ( چهار و نیم)سانت باشد. و حاشیه بالا و پایین هرکدام 5 سانت باشد.

 

شروط تدوین المقالات وقبولها

 

1- مواصفات المقالة المرسلة:

 

- أن تتوافر فیها الاصالة و المنهجیة العلمیة و الاحاطة و الاستقصاء

 

- لم­تقدم للنشر فی أی مکان آخر.

 

- تتضمن خلاصة تتراوح بین 150 الی 300کلمه ، وکذلک المفردات الرئیسة، والمقدمة، والنص الاصلی، والنتیجة، والفهرس.

 

- ضمن برنامج (word 2010)

 

- لا یدرج فی صفحتها الاولى سوی الامور التالیة:

 

- العنوان الکامل للمقالة

 

- اسم الکاتب او الکتاّب، الدرجة العلمیة، مکان العمل (یشار الی الکاتب المسؤول عن المراسلات بعلامة*).

 

- العنوان الکامل للکاتب بما فی ذلک (العنوان البریدی، رقم الهاتف(جوال)، رقم الفاکس، والبرید الالکترونی.

 

- لا یتجاوز حجم المقاله وملحقاتها العشرین صفحة من قیاس A4.

 

2- تخضع المقالات المستلمة للتحکیم العلمی علی نحو سرّی من قبل أستاذین أو ثلاثة اساتذة من المختصین.

 

3- یتحمل الکتّاب مسؤولیّة صحة المعلومات الواردة فی المقالة من الناحیتین العلمیة والحقوقیة.

 

4- تحتفظ مجلة دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وآدابها لنفسها حقّ رفض المقالات أو قبولها، أو تصحیحها، کما تعتذر عن اعادة المقالات المستلمة الی اصحابها.

 

5- بعد نشر المقالات المقبولة تقوم المجلة باهداء نسخه واحده منها، الی کتّابها الکرام.

 

 

الأسلوب الفنی لتنظیم المقالات

 

1- الخطوط (نوع الریشة)

 

یرجى کتابة النص الفارسی بخط (ریشة) BLotus 12والنص العربی بخط (ریشة) Traditional Arabic14.

 

ینبغی ان تکون احجام (قیاسات) الریشة وفقا لما یلی:‌

 

- عنوان المقالة یکتب بریشة قیاسها 16 اسود عریض.

 

- کلمة الملخص یکتب بریشة قیاسها 13 اسود عریض.

 

- کلمة المفردات الرئیسة تکتب بریشة قیاسها 13اسود عریض.

 

- نصّ الملخص والمفردات الرئیسة یکتبان بریشة قیاسها 12رقیق.

 

- العناوین الرئیسة فی النصّ تکتب بریشة قیاسها 14 اسود عریض.

 

- العناوین الفرعیة فی النصّ تکتب بریشة قیاسها 13/5 اسود عریض

 

- تدرج الارجاعات (الاشارات المرجعیة) داخل النصّ وبین قوسین (هلالین) بریشة قیاسها 12 رقیق.

 

- الکلمات والحروف اللاتینیة تکتب بریشة قیاسها 12 رقیق، وذلک ملائمة للنص.

 

- تکتب جمیع الاشارات المرجعیة داخل النص وبصورة طبیعیة عدا (المصدر نفسه) اذ تکتب بصورة مائلة، وتکون کیفیة الارجاع على الشکل التالی: (لقب المؤلف، سنة النشر، مجلده ورقم الصفحة أو الصفحات). نحو (الجاحظ البصری، 1986، ج2: 275)

 

- تکتب کلمتا «النتیجة» و«المصادر» بریشة قیاسها 14 اسود عریض.

 

- تکتب المصادر بریشة قیاسها 11 رقیق وفقا للاشارة المرجعیة التالیة: لقب المؤلف، اسمه؛ (سنة النشر)، عنوان الکتابBold، اسم المترجم أو المصصح، عددالطبع، مکان النشر، الناشر. نحو (ابن بطوطة، محمد­بن­عبدالله؛(1987م)، رحلة المسماة تحفَة النّظار فی غرائب الأمصَار وعجایب الأسفار، المصحح:طَلال حرب، الطبعة الأولی، بیروت ـ لبنان، دار­الکتب العلمیة.)

 

2- یرجی مراعاة کیفیة استخدام الفواصل، والنقط، وسائر علامات الترقیم.

 

ـ قسم المصادر والمراجع حسب ترتیب الحروف الابجدیة وتکون وفق الترتیب التالی: 1ـ الکتب (الکتب العربیة ثم الفارسیة ثم الانکلیزیة. 2ـ الرسائل الجامعیة. 3ـ المجلات 4ـ المواقع الالکترونیة.

 

ـ نظام الإحالة إلی المجلات والدوریات فی قسم المصادر والمآخذ:

 

لقب المؤلف، اسمه؛ (سنة النشر)، «عنوان المقالة بین علامتی التنصیص»، اسم المجلة Bold، مکان النشر، الناشر، رقم الصفحات(من ص إلى ص).

 

ـ نظام الإحالة إلی المواقع الالکترونیة فی قسم المصادر والمآخذ:

 

لقب المؤلف، اسمه؛ (تاریخ النشر)، «عنوان الموضوع بین علامتی التنصیص»، اسم وعنوان الالکترونیة بخط مائل.

 

- یکتب اعلی الصفحة بریشة قیاسها 10 BLotus (للنص الفارسی) وArabic Traditional (للنص العربی) تدرج فی الصفحات ذات العدد الزوجی مواصفات المجلة، وفی الصفحات ذات العدد الفردی یدرج عنوان المقالة.

3- المسافات الفاصلة

 

یجب أن تکون المسافات الفاصلة علی الشکل التالی:

 

- تکون المسافة بین المفردات الرئیسة ونص الملخص ضعفی المسافة بین الاسطر ( ینقر على زر enter نقرة اضافیة)

 

- المسافة بین النص والعنوان الاصلی والفرعی الذی یلیه ضعفا المسافة بین الاسطر (ینقر على زر enter نقرة اضافیة)

 

- یکتب اول فقرة بعد کل عنوان علی شاکلة النص ودون ای اتجاة نحو الداخل فیما تکتب سائر الفقرات متجهة نحو داخل الصفحة بمقدار 1 سم.

  

4- طول وعرض النص (الهوامش)

یجب أن یکون الهامشان الأیمن والایسر بمقدار5/4سم. (اربعه و نصف سنتیمتر)و أن یکون الهامشان الأعلی والاسفل بمقدار 5 سم.