درباره نشریه

مجله‌ی پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب، مجله‌ای علمی-تخصصی به صاحب امتیازی دانشگاه فرهنگیان است. این مجله، که به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود تلاش دارد که با بهره‌گیری از  جدیدترین یافته‌های علمی متخصصان آموزش زبان و ادبیات عرب گامی در جهت توسعه‌  و کیفیت بخشی به دانش آموزش محتوا و تبیین  چالش‌ها وارایه راهکارهای مرتبط با آموزش زبان و آموزش ادبیات عرب در همه‌ی مقاطع و سطوح آموزشی بردارد.

مخاطبان این نشریه، استادان، معلمان، متخصصان و سایر پژوهشگران و علاقمندان آموزش زبان و ادبیات عرب هستند. داوری و چاپ مقالات در این مجله رایگان است و مقالات پذیرفته شده توسط همین سامانه در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت و نسخه‌ی چاپی آن نیز بر اساس سیاست‌های شورای نشر دانشگاه فرهنگیان توزیع خواهد شد.