نمایه نویسندگان

ت

 • تقی زاده، هدایت الله موانع یادگیری مهارت های چهارگانه زبان عربی و ارتقاء انگیزش با تکیه بر رویکرد مغز محوری(مطالعه موردی؛دانش آموزان دبیرستان تربیت منطقه 15 تهران) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 59-81]

ج

 • جرفی، حسن بررسی رابطه خلاقیت طراحی واحد یادگیری درس عربی با مهارت آفرینی دانشجویان در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 129-147]

ح

خ

 • خدامی، محسن ترسیم آرمانشهر احمد مطر با تکیه بر رویکرد وجه غالب فرمالیست ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

ر

 • رضائی منش، معصومه بررسی علم در نهج‌البلاغه از منظر‌ تقابل و هم‌معنائی واژگانی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 149-148]

س

 • سعیدی، زهرا تحلیل محتوای شاخص های سند تحول بنیادین در کتب درسی (بررسی موردی درس پنجم کتاب عربی پایه نهم) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 229-258]

ص

ع

 • عبدالهی، حسن تعهد در اشعار محمد جواد جزایری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-42]
 • عبدی لیفکوئی، عاطفه تحلیل محتوای شاخص های سند تحول بنیادین در کتب درسی (بررسی موردی درس پنجم کتاب عربی پایه نهم) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 229-258]
 • عموری، نعیم مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]

غ

 • غافلی، جمال بررسی جلوه های میهن دوستی و دعوت به همبستگی در اشعار هشام الجخ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 43-58]

ف

 • فاطمی دوست، علی چگونگی جذابیت‌بخشی و فعال‌سازی کلاس درس عربی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 183-202]

ک

م

 • مجدم، مینا مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • محمودی، اعظم منشأ آموزه های اخلاقی در شعر معاصر عرب [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]
 • مقبلی نیشابور، ملیحه مدیریت کلاس به سبک بازی و سرگرمی گامی نوین جهت افزایش انگیزه در درس عربی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 169-181]
 • منظری، محمود بررسی رابطه خلاقیت طراحی واحد یادگیری درس عربی با مهارت آفرینی دانشجویان در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 129-147]
 • موسوی نیا، سید مهدی ترسیم آرمانشهر احمد مطر با تکیه بر رویکرد وجه غالب فرمالیست ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]