نمایه نویسندگان

ا

 • اصغرپور، سیامک نقد و ارزیابی مقاله «علاقة اللفظ بالمعنی وتعلیم العربیّة» [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 193-207]
 • اصغری، عاطفه نقد و ارزیابی مقاله «علاقة اللفظ بالمعنی وتعلیم العربیّة» [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 193-207]
 • افضلی، علی بررسی ترجمة مقوله های فرهنگیِ رمان عربی بر اساس نظریة لارنس ونوتی (مورد پژوهی: ترجمة فارسیِ رمانِ عرس الزّین) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 83-106]
 • اقدامی، یداله خوانشی تطبیقی در آثار " حی ابن یقظان" ابن طفیل و " امیل " روسو برای استنتاج نسبت میان طبیعت و تربیت [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 99-118]
 • اکبر کرکاسی، مائده بررسی ترجمة مقوله های فرهنگیِ رمان عربی بر اساس نظریة لارنس ونوتی (مورد پژوهی: ترجمة فارسیِ رمانِ عرس الزّین) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 83-106]
 • اکبری سلطانباجی، فاطمه بررسی میزان علاقه به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی در میان دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری سلطانباجی، فاطمه آسیب‌شناسی علل ضعف دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در درس صرف؛ مطالعۀ موردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 157-172]
 • الیاسی مفرد، حسین تحلیل گفتمان انتقادی «سازش» با تکیه بر رویکرد لاکلا و موف، مطالعه موردی: روزنامه عکاظ [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 173-192]
 • امامنی، مدینه تقریری نو بر ولایت أمیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) با تکیه بر ترکیب واژه‌ی «کافّة» در آیه 28 سوره سبأ [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 137-155]
 • ایزددوست، رویا داستان پردازی در شعر رومانتیک احمد زکی ابوشادی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 13-34]

ب

 • باوان پوری، مسعود بررسی میزان علاقه به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی در میان دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • باوان پوری، مسعود آسیب‌شناسی علل ضعف دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در درس صرف؛ مطالعۀ موردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 157-172]
 • به رقم، نعمت اله چالش های شیوه های آموزش نحو عربی در دانشگاه ها [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 243-257]
 • بیات، زهرا تقریری نو بر ولایت أمیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) با تکیه بر ترکیب واژه‌ی «کافّة» در آیه 28 سوره سبأ [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 137-155]

ت

 • تقی زاده، هدایت الله موانع یادگیری مهارت های چهارگانه زبان عربی و ارتقاء انگیزش با تکیه بر رویکرد مغز محوری(مطالعه موردی؛دانش آموزان دبیرستان تربیت منطقه 15 تهران) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 59-81]
 • تقی زاده، هدایت الله نقش کارورزی در رشد حرفه‌ای مرتبط با آموزش زبان عربی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 223-242]
 • توکلی محمدی، محمودرضا نگاهی به کارآمدی راهبردهای نوین آموزش زبان عربی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جرفی، حسن بررسی رابطه خلاقیت طراحی واحد یادگیری درس عربی با مهارت آفرینی دانشجویان در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 129-147]

ح

خ

 • خدامی، محسن ترسیم آرمانشهر احمد مطر با تکیه بر رویکرد وجه غالب فرمالیست ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]

ر

 • رسولی نژاد، مصطفی تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضائی منش، معصومه بررسی علم در نهج‌البلاغه از منظر‌ تقابل و هم‌معنائی واژگانی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 149-148]
 • رضایی، حامد بررسی تأثیر آموزش زبان عربی با الگوی تدریس مشارکتی جیگ ساو بر انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی، محسن بررسی تأثیر آموزش زبان عربی با الگوی تدریس مشارکتی جیگ ساو بر انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • سعیدی، زهرا تحلیل محتوای شاخص های سند تحول بنیادین در کتب درسی (بررسی موردی درس پنجم کتاب عربی پایه نهم) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 229-258]

ص

 • صالحی، سمیه تأملی بر مهم‏ترین اشتراکات تربیت دینی در شعر متنبی و صفی الدین الحلّی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 107-135]
 • صالحی شبلیزی، مسعود مقایسه دو روش آموزش هوش هیجانی و انگیزش تحصیلی بر روی التزام تحصیلی و خرده مقیاس های آن در دانشجویان پسر رشته عربی دانشگاه فرهنگیان خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 119-144]
 • صحرایی سرمزده، قاطمه تصویر عفت وپاکدامنی زن در آیینه ی شعر جاهلی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 203-228]
 • صفاری، فرشته تأملی بر مهم‏ترین اشتراکات تربیت دینی در شعر متنبی و صفی الدین الحلّی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 107-135]
 • صیادی، صادق آسیب‌شناسی علل ضعف دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات عربی در درس صرف؛ مطالعۀ موردی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 157-172]
 • صیامی، معصومه نگاهی به کارآمدی راهبردهای نوین آموزش زبان عربی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عبدالهی، حسن تعهد در اشعار محمد جواد جزایری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 23-42]
 • عبدی لیفکوئی، عاطفه تحلیل محتوای شاخص های سند تحول بنیادین در کتب درسی (بررسی موردی درس پنجم کتاب عربی پایه نهم) [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 229-258]
 • عبیات، عاطی اندیشه های آسان سازی نحو از دیدگاه نحویان معاصر [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 35-57]
 • عموری، جعفر اندیشه های آسان سازی نحو از دیدگاه نحویان معاصر [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 35-57]
 • عموری، نعیم تحلیل مؤلفه‌های ادبیات پایداری در رمان « رجال فی الشمس» اثر غسان کنفانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 59-77]
 • عموری، نعیم مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]

غ

 • غافلی، جمال بررسی جلوه های میهن دوستی و دعوت به همبستگی در اشعار هشام الجخ [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 43-58]

ف

 • فاطمی دوست، علی چگونگی جذابیت‌بخشی و فعال‌سازی کلاس درس عربی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 183-202]
 • فرزانه، محمد نگاهی به کارآمدی راهبردهای نوین آموزش زبان عربی در ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فضل، حسن روش‌ها و راهبردها برای تدریس و تفهیم بهتر و بیشتر زبان عربی به فراگیران [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 41-66]

ق

 • قاسمی اصل، زینب تحلیل گفتمان انتقادی «سازش» با تکیه بر رویکرد لاکلا و موف، مطالعه موردی: روزنامه عکاظ [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 173-192]

ک

 • کاظم علیلو، سهیلا بررسی میزان علاقه به رشتۀ تحصیلی و آیندۀ شغلی در میان دانشجویان گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی تبار، محمدعلی واکاوی نقش عوامل نحوی در ترجمه قرآن [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 102-127]
 • کاظمی تبار، محمدعلی آموزش زبان عربی بر پایه اصول روان شناختی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 67-82]
 • کاوه نوش آبادی، علیرضا ارزشیابی مجازی در آموزش زبان عربی در دوران «کرونا»؛ چالش ها و فرصتها [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 209-222]
 • کشاورز، حبیب تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کعب عمیر، مالک روش‌های نوین آموزش زبان عربی در دو مقطع متوسطه [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 79-97]

ل

 • لطفی مفرد نیاسری، فاطمه ارزشیابی مجازی در آموزش زبان عربی در دوران «کرونا»؛ چالش ها و فرصتها [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 209-222]

م

 • مبارک، وحید بررسی تأثیر آموزش زبان عربی با الگوی تدریس مشارکتی جیگ ساو بر انگیزه‌ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجدم، مینا مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • محمودی، اعظم منشأ آموزه های اخلاقی در شعر معاصر عرب [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 83-101]
 • مقبلی نیشابور، ملیحه مدیریت کلاس به سبک بازی و سرگرمی گامی نوین جهت افزایش انگیزه در درس عربی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 169-181]
 • منظری، محمود بررسی رابطه خلاقیت طراحی واحد یادگیری درس عربی با مهارت آفرینی دانشجویان در رشته آموزش زبان عربی دانشگاه فرهنگیان پردیس حضرت فاطمه زهرا (س) اهواز [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 129-147]
 • مهدی زاده، مهناز بلاغت پدیده های صرفی در قرآن کریم (فراهنجاری در برخی پدیده های صرفی قرآن کریم) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 13-39]
 • موسوی، مریم السادات تقریری نو بر ولایت أمیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) با تکیه بر ترکیب واژه‌ی «کافّة» در آیه 28 سوره سبأ [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 137-155]
 • موسوی نیا، سید مهدی ترسیم آرمانشهر احمد مطر با تکیه بر رویکرد وجه غالب فرمالیست ها [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 259-282]
 • میراحمدی، سید رضا تأثیر تداخل زبانی مثبت در یادگیری زبان عربی [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نجاتی فلاح، سید حسین تحلیل مؤلفه‌های ادبیات پایداری در رمان « رجال فی الشمس» اثر غسان کنفانی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 59-77]