تقریری نو بر ولایت أمیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) با تکیه بر ترکیب واژه‌ی «کافّة» در آیه 28 سوره سبأ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس و پژوهشگر گروه پژوهشی تفسیر و علوم قرآنی پژوهشکده مطالعات اسلامی زنان جامعه الزهرا سلام الله علیها، مدرس بنت الهدی

2 عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی علیه السلام

3 طلبه سطح سه. تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (علیها السلام) رشته ادبیات عربی

چکیده

ولایت أمیرمؤمنان امام‌علی(علیه السلام) یکی از مهم‌ترین مسائل اعتقادی است که باور و تمسک به این امر سعادت دنیا و آخرت انسان را رقم می‌زند. بنابراین شناخت، اثبات و معرفی آن هم به تبع اهمیتی مضاعف می‌یابد. یکی از غنی‌ترین منابع معرفتی ولایت، قرآن‌کریم است که برای تمسک به آن باید با واژه واژه آن آشنا شد و شناخت درستی از آن بدست آورد؛ در این میان ادبیات عرب، قواعدنحوی، لغت و تفسیر واژگان نقش‌مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. این مقاله با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و پردازش اطلاعات به صورت توصیفی– تحلیلی به کشف و تبیین صحیح آیه، ترکیب و معنای واژه‌ی «کافّه» در آیه‌ی 28 سوره‌ی مبارکه‌ی سبأ پرداخته و از دستاوردهای بدست آمده این پژوهش آن است که معناشناسی و ترکیب «کافّه» در تبیین و تفسیر آیه نقش بسزایی داشته است، طوری که اقوال در این زمینه متفاوت بوده ولی قول حق آن است که «کافّه» به معنای رحمت واسعه‌ی جامع و حال از کاف ارسلناک باشد، که ولایت و جانشینی امیر المؤمنین امام علی(علیه السلام) را به اثبات می‌رساند؛ چرا که آیه درصدد بیان هدف رسالت است.

کلیدواژه‌ها