موانع یادگیری مهارت های چهارگانه زبان عربی و ارتقاء انگیزش با تکیه بر رویکرد مغز محوری(مطالعه موردی؛دانش آموزان دبیرستان تربیت منطقه 15 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ومدیر گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان تهران, پردیس شهید مفتح شهرری

چکیده

ضعف‌ دانش‌آموزان در مهارت‌های چهارگانه زبان عربی و شناسایی موانع یادگیری و ارتقاء انگیزش با رویکرد مغز محوری، پژوهشگر را به یک بررسی علمی و میدانی ضمن شیوه‌ای تحلیلی-آماری با هدف تعیین این مشکلات از دید دانش‌آموزان، ترغیب کرد. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان دختر دبیرستان تربیت منطقه 15 تهران تشکیل می‌دهند. از بین دانش‌آموزان، 165 نفر به صورت رندوم انتخاب شده و در این راستا پرسشنامه‌ای شامل 25 سوالِ 5 گزینه‌ای مرتبط با محتوای کتب، نحوه تدریس و ارزشیابی و دیگر محورها، طراحی و در بین دانش‌آموزان پایه دهم و یازدهم توزیع شد که بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل ممیزی)، نتایج زیر بدست آمد: تعداد دانش‌آموزان ، نبود امکانات آموزشی، استاندارد نبودن سؤالات، عدم تمرکز دانش‌آموزان، مشکلات خانوادگی، کم‌سوادی برخی خانواده‌ها، تدریس ناکارآمد، عدم جذابیت متون از عوامل کاهش سطح یادگیری است و مهم‌ترین راه‌های افزایش انگیزه می‌توان به مسئله محوری ، پربارسازی محیط آموزشی، بازخورد تعاملی، بکارگیری حافظه دیداری و شنیداری و الگوسازی معنادار اشاره نمود..یافته‌های پژوهش، نتایج مطالعات قبلی را مورد تأیید قرار می‌دهدو نشان می‌دهد که آموزش یادگیری مغزمحور بر میزان یادگیری دانش‌آموزان و افزایش انگیزش آن‌ها تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها