بررسی جلوه های میهن دوستی و دعوت به همبستگی در اشعار هشام الجخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شهر اهواز

چکیده

وطن از عناوینی است که نزد همه‌ی انسان‌ها و نیز در ادیان آسمانی و به خصوص دین مقدس اسلام مورد توجه بوده، و از قداست و احترام ویژه‌ای برخوردار است. و در آموزه-های دینی به محبت و مهرورزی نسبت به آن سفارش فراوان شده است. عشق به وطن، میلی طبیعی است که خداوند در بین مخلوقاتش قرار داده است به گونه‌ای که حتی حیوانات نیز به محل زندگی خود گرایش غریزی دارند. دین اسلام این میل را مورد توجه قرار داده و ترک وطن و مهاجرت از آن را تنها در مواقع و شرایط خاص معرفی می کند. البته وطن-گرایی نباید جنبه افراطی و منفی به خود بگیرد و بالتبع موجب تبعیض گردد و انسان‌ها را تحت عنوان ملیت‌های مختلف از یکدیگر جدا و روابط خصمانه و جنگ‌های خونینی در بین آنها ایجاد کند. در این مقاله سعی شده است با در نظر گرفتن اشعار هشام الجخ شعر وطن دوستی ایشان تحلیل و واکاوی شود تا کارکرد وطن در شعر این شاعر مشخص گردد. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی چگونگی تجلی وطن در اشعار هشام الجخ می‌پردازد. در این مقاله می‌توان به این نتیجه پی برد که مهم‌ترین دغدغه شاعر، وحدت و دعوت به همبستگی کشورهای عربی می‌باشد و ایشان مهم‌ترین عامل پیشرفت و توسعه کشورهای عربی را همین اتحاد و رهایی از حاکمان ظالم می‌داند و از نظر شاعر این وحدت و یکپارچگی باید به دور از تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی باشد.

کلیدواژه‌ها