کلیدواژه‌ها = مجموعه حدث ذات جدار
تعداد مقالات: 1
1. مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-22

نعیم عموری؛ مینا مجدم