کلیدواژه‌ها = شعر
تعداد مقالات: 2
1. تصویر عفت وپاکدامنی زن در آیینه ی شعر جاهلی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-228

قاطمه صحرایی سرمزده


2. تعهد در اشعار محمد جواد جزایری

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 23-42

نفیسه حاجی رجبی؛ حسن عبدالهی