نویسنده = عموری، نعیم
تعداد مقالات: 2
1. مولفه های پایداری در مجموعه داستانی "حدث ذات جدار" اثر سناء الشعلان

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 12-21

نعیم عموری؛ مینا مجدم


2. تحلیل مؤلفه‌های ادبیات پایداری در رمان « رجال فی الشمس» اثر غسان کنفانی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 59-77

نعیم عموری؛ سید حسین نجاتی فلاح