فراخوان پذیرش مقاله در دو فصلنامه پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب (مجلة اللغة العربیة وآدابها- مجلة علمیة محکمة تصدر مرتین فی السنة)

با توجه به شروع فعالیت دوفصلنامه پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب، از کلیه استادان، پژوهشگران، صاحب­نظران، کارشناسان و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دعوت به ارسال مقاله می‌­شود. علاقمندان خواهشمند است مقالات خود را از طریق وبگاه اختصاصی فصلنامه  به آدرس: Amozesharabi.cfu.ac.ir ارسال نمایند.

 این دو فصلنامه به مجوز شماره 50000/11259/600 مورخ 1396/8/21 در کمیسیون تخصصی نشر علمی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان به تصویب رسیده است و مجوز انتشار این دو فصلنامه به شماره 82888 از سوی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. زمان انتشار این دو فصلنامه هر شش ماه یکبار می باشد. همچنین این مجله موفق به دریافت شماره بین المللی شاپای چاپی ISSN: 2783-512X و شاپای الکترونیکی ISSN: 2717-4379 گردیده است.

نویسندگان محترم لازم است شیوه نامه نگارش مقالات را مطالعه و دو فرم (تعهد- تعارض منافع) را از لینک های زیر دریافت، تکمیل و از طریق سامانه ارسال نمایند.

یجب علی الباحث/الباحثة أن ینظم مقالته وفق نموذج المجلة (المقالات الفارسیة المقالات العربیة) ویرسل استمارتی التعهد و تعارض المصالح مع ملف المقالة.

 

ابر واژگان